Bảng giá

Nha chu

 • Cạo vôi răng, đánh bóng: 150.000 - 250.000 đ (2 hàm)
 • Điều trị nha chu: 300.000 đ (2 hàm)
 • Phẩu thuật nha chu : 1.000.000 đ (2 hàm)

Trám răng

 • Trám răng sữa ( răng sâu hoặc trám phòng ngừa) : 100.000 đ ( 1 răng )
 • Trám răng thẩm mỹ: 150.000 - 300.000 đ ( 1 răng )

Điều trị tủy

 • Điều trị tủy : 300.000 - 1.000.000 đ (1 răng)

Nhổ răng

 • Nhổ răng: 150.000 - 600.000 đ (1 răng)
 • Tiểu phẩu răng ( răng khôn, lệch, ngầm ): 700.000 - 1.000.000 đ (1 răng)
 • Cắt chóp : 1.000.000 đ (1 răng)

Chỉnh hình răng

 • Trainer (tiền chỉnh hình): 3.000.000 đ (1 cái)
 • Chỉnh nha (hô, móm, lệch, lạc,...) : Tùy trường hợp

Tẩy trắng răng

 • Tẩy trắng răng : 800.000 - 2.000.000 đ (2 hàm)
 • Máng tẩy (mềm) : 300.000 đ (1 cặp)

Phục hình cố định

 • Răng sứ Mỹ sườn (hợp kim Ni+Cr) + Sứ Ceram CO3: 1.000.000 đ (1 răng)
 • Răng sứ Vita Đức : 1.500.000 đ (1 răng)
 • Răng sứ Titanium : 2.000.000 đ (1 răng)
 • Răng toàn sứ Zirconia : 4.000.000 đ (1 răng)
 • Răng toàn sứ Cercon : 6.000.000 đ (1 răng)
 • Răng sứ bán quý sườn(Au:40% - pt:39% + sứ Ceram CO3): 6.500.000 đ (1 răng cửa)
 • Răng sứ bán quý sườn(Au:40% - pt:39% + sứ Ceram CO3): 7.500.000 đ (1 răng hàm)
 • Răng sứ bán quý sườn (Au:74% - pt:40% + sứ Ceram CO3): 9.000.000 đ (1 răng cửa)
 • Răng tạm: 150.000 đ (1 răng)
 • Cùi giả: 200.000 - 1.000.000 đ (1 răng)
 • Đóng chốt (POST): 80.000 - 150.000 đ (1 răng)
 • Tháo, cắt cầu răng: 100.000 đ (1 răng)

Phục hình kỹ tháp lắp

 • Răng Việt Nam : 150.000 - 250.000 đ (1 răng)
 • Răng Ngoại (Mỹ, Nhật, Đức) : 350.000 (1 răng)
 • Răng composite : 500.000 (1 răng)
 • Nền nhựa dẻo (Biosoft), khung : 1.000.000 (bán hàm)
 • Nền nhựa dẻo (Biosoft), khung : 1.500.000 (toàn hàm)
 • Khung Titanium : 2.000.000 (toàn hàm)
 • Khung mối liên kết : 3.500.000 (1 cái)

Implant dentium

 • KOREA: 800 - 1000 usd (1 răng)